Примерен Код

PIC16 Управление LCD

Тук ще намерите ASM код и схема за контролиране на Hitachi HD44780U базирано LCD за Micro