Category Archives: Измервателни Уреди

Тук ще намерите информация за нашите разработки на различни видове уреди за измерване на честоти, капацитет, индуктивност и други параметри.

Мощни Биполярни Транзистори Тестер h21E

Мощни Биполярни Транзистори Тестер h21E

Тук ще намерите наша разработка на тестер за мощни биполярни транзистори. Той измерва коефициентът на усилване (Iout/Iin @Vout=0) известен като h21E.

Галерия

Схеми

Мощни Биполярни Транзистори Тестер h21E
Мощни Биполярни Транзистори Тестер h21E
( as PDF)
Мощни Биполярни Транзистори Тестер h21E PCB
Мощни Биполярни Транзистори Тестер h21E PCB
( as PDF)
( as LAY)

Описание

В много случай в практиката се налага да използваме в паралелна работа два или повече мощни транзистори, работещи в противотакт схеми – пушпул. За да работят транзисторите с еднакви токове и усилване и за да се намалят не линейните изкривявания и да отдават топлина равномерно, те трябва да се подберат с еднакви стойности на параметър – h21E.

Уредът работи като генератор на ток и измерва по базисен ток, включения към него мощен биполярен транзистор N или Р тип. По показанията на милиамперметъра, могат бързо да се сравнят параметрите на използваните транзистори и да се подберат по двойки или за схеми за паралелна работа.

Данните които даваме на схемата са за измерителна система 100 микроампера и вътрешно съпротивление 1000 ома. При използване на друга измерителна система, трябва да се преизчислителят R 3,4,5,6,7,8 по вътрешното съпротивление на уреда. Схемата е много лесна за изпълнение и тръгва веднага.

Успех!

Допълнителна Информация

Измервателни Уреди

Измервателни Уреди

Тук сме публикували схемите на нашите уреди за измерване на честота, индуктивност и капацитет. Варианти Честотомер v3.1 (2003 – 2007) 1Hz – 1000MHz Честотомер с функции v2.4 (2004 – 2005) F1: 1Hz – 1000MHz F2: 1Hz – 50MHz F3: 1Hz – 50MHz Честотомер и LC измервателен уред v1.2 (2005 – 2008) 1Hz – 60MHz 0.01pF… Continue Reading