SDR-1000 Схеми

SDR-1000 Схеми

Тук ще намерите схеми на нашият вариант на популярният SDR-1000, използва DDS AD9854 от Analog Devices.

Схеми

SDR-1000 DDS - AD9854
SDR-1000 DDS – AD9854 ( as PDF)

 

SDR-1000 Top PCB
SDR-1000 Top PCB

 

SDR-1000 Bottom PCB
SDR-1000 Bottom PCB

 

Flex Driver
Flex Driver ( as PDF)

 

Flex Driver Top PCB
Flex Driver Top PCB

 

Flex Driver Bottom PCB
Flex Driver Bottom PCB

 

Flex Driver 50W
Flex Driver 50W ( as PDF)

 

Flex Driver 50W Top PCB
Flex Driver 50W Top PCB

 

Flex Driver 50W Bottom PCB
Flex Driver 50W Bottom PCB

 

SDR-1000 Power supply
SDR-1000 Power Supply ( as PDF)

 

SDR-1000 Power Amplifier 2KW
Power Amplifier 2KW ( as PDF)

Leave a reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.