Ново Радио IF 9MHz

Ново Радио IF 9MHz Команди

Тук са дадени снимки на LCD панела в различните режими на приемника с описани�

Ново Радио IF 9MHz Схеми

Тук ще намерите схемите за нашия нов късовълнов радиоприемник. Направения о

Ново Радио IF 9MHz Описание

През 2004-2005 направихме нов радиоприемник със синтезатор на базата на DDS AD9832 о�