Старо Радио

Старо Радио Описание

През 2000-2001 година направихме първия ни радиоприемник разработен със честот�