SDR-1000

SDR-1000 Схеми

Тук ще намерите схеми на нашият вариант на популярният SDR-1000, използва DDS AD9854

SDR-1000 Описание

През 2008-2009 конструирахме наша разработка на SDR-1000 радиоприемник по информац�