Примерен Код

Примерен Код

Тук ще намерите примерен кода на ASM и C езици основно за Microchip микроконтролери.

PIC16 Управление LCD

Тук ще намерите ASM код и схема за контролиране на Hitachi HD44780U базирано L